مستند کوتاه - ارتش سرخ در کابل

آن‌چه امروز در افغانستان می‌گذرد ریشه در تاریخی بسیار دورتر دارد. از قرن نوزدهم و استعمار بریتانیایی‌ها گرفته تا حضور شوروی در افغانستان. چهار دهه پیش و در پی به قدرت رسیدن کمونیست‌ها، نیروهای مقاومتی در این کشور شکل گرفت که نتیجه‌اش حمله‌ی اتحاد جماهیر شوروی بود.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی