مستند - اوکراین در جنگ

حمله‌ روسیه به اوکراین، اروپا را وارد چالشی جدی کرد. مستند «اوکراین در جنگ»، نگاهی دارد به دلایل و پیامدهای این جنگ