مستند کوتاه - اوبر

این مستند کوتاه داستان بزرگ‌ترین شرکت تاکسی‌رانی دنیا را به تصویر می‌کشد که ساختار‌ها و قوانین را در هم شکست.