مستند کوتاه - دنیای تن‌تن

ماجراهای تن‌تن و میلو معروف‌ترین کتاب‌های مصور اروپایی هستند که میلیون‌ها نسخه از آن‌ها در سراسر جهان به فروش رفته است. ماجراهای خبرنگاری جوان که نزدیک‌ترین دوستانش یک سگ و کاپیتانی دائم‌الخمر هستند. این مستند کوتاه نگاهی کرده به دنیای تن‌تن، این کاراکتر محبوب.