مستند - سه جفت چشم

روایت سه نسل از زنان افغانستان از سرزمینی که بیش از ۴۰ سال در جنگ بود.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی