مستند - سه جفت چشم

روایت سه نسل از زنان افغانستان از سرزمینی که بیش از ۴۰ سال در جنگ بود.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها