مستند کوتاه - صدام؛ از صعود تا سقوط

مستند کوتاه «صدام؛ از صعود تا سقوط» نگاهی دارد به دوران حکومت صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق. او نزدیک به ربع قرن رییس‌جمهور عراق بود و در دوران حکومت‌اش، این کشور درگیر جنگ‌های مختلفی شد و سرانجام در پی یکی از این جنگ‌ها قدرت را از دست داد.