مستند کوتاه - کمیته

پس از انقلاب ۵۷ سازمان کمیته انقلاب اسلامی به عنوان نخستین نهاد حفظ قدرت، به فرمان روح‌الله خمینی شکل گرفت. این ارگان شبه نظامی و شبه پلیسی که عملکرد آن همواره مورد انتقاد بود، سرانجام در سال ۱۳۷۰ منحل شد.