مستند کوتاه - بهار پراگ

در میان کشورهای بلوک شرق تحت سلطه‌ی اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی نخستین کشوری بود که به اصلاحات روی آورد. اصلاحاتی که حاکمان شوروی آن را خطری برای هژمونی قدرت خود یافتند. این مستند کوتاه داستان اصلاحات وسرکوب در چکسلواکی را روایت می‌کند. دورانی کوتاه که به بهار پراگ معروف شد.