مستند کوتاه - مُشت

ورزش بوکس یا مشت‌زنی برای مدت‌ها فعالیتی خشونت‌آمیز به حساب می‌آمد. این مستند کوتاه موانعی که زنان ورزشکار برای ورود به حیطه‌ی این ورزش به آنها غلبه کردند را مرور می‌کند و نگاهی به موقعیت فعلی بوکسورهای زن در ایران می‌اندازد.