مستند - جوانه‌ای بر طناب دار

داستان یکی از بی شمار اعدام‌های حکومت اسلامی ایران. در زندان به دنیا آمد، در کودکی بارها بازجویی شد و حالا یکی از سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها علیه همان حکومت است. هومان موسوی، جوانه‌ای بر طناب دار