مستند کوتاه - جنگ سفارت‌خانه‌ها

روابط ایران و فرانسه پس از انقلاب سال ۵۷ متشنج بود. جمهوری اسلامی نه‌تنها در خاک فرانسه دست به ترور زد بلکه با هدایت حزب‌الله لبنان مجموعه‌ای از بمب‌گذاری‌ها در پاریس و گروگان‌گیری‌ها در لبنان را سازمان داد. از آن‌سو فرانسه هم در جنگ به عراق یاری رساند و از پرداخت سهم ایران از نیروگاه اتمی یورودیف سر باز زد. تنش میان ایران و فرانسه سرانجام به جنگ سفارت‌خانه‌ها رسید. این مستند کوتاه روایتی است از این دوران پرتنش