مستند کوتاه - تسلا

این مستند کوتاه نگاهی دارد به داستان شرکت خودروسازی که بازار خودرو و صنعت خودروسازی را برای همیشه دگرگون کرد.