هنر مردمی در اردن

در عصر اینترنت، هنر خیابانی و کاریکاتور نقش موثری در بازتاب دادن اعتراض‌های اجتماعی در فضای مجازی دارد.

قسمت‌ها

هنر مردمی در اردن