مستند کوتاه - سودان، انقلاب زنان

وقتی مردم سودان پس از چنددهه مبارزه در انقلابی سرنوشت‌ساز به خیابان‌ها آمدند، زنان رهبری را در دست گرفتند. زنانی که تحت قوانین سخت‌گیرانه‌ی حجاب و پوشش اسلامی بودند و برای دهه‌ها رفتار تبعیض‌آمیز را تجربه کرده بودند. انقلاب سودان با سرنگون کردن عمر البشیر تجربه‌ای بی‌نظیر از نقش زنان را در تحولات اجتماعی به‌نمایش گذاشت.