مستند کوتاه - استیو جابز، مردی که متفاوت فکر می‌کرد

این مستند کوتاه روایتی است از زندگی مردی که با نوآوری‌هایش‌، رابطه ما با فن‌آوری را برای همیشه تغییر داد.