گفت‌وگوی ویژه

گفت‌وگوی ویژه

قسمت‌ها

گفت‌وگوی ویژه - دنی دایان، مدیر موزه یدوشم
گفت‌وگوی ویژه - نهضت فرنودی، روانشناس
گفت‌وگوی ویژه - سایمون برمینگام، رهبر مخالفان در سنای استرالیا
گفت‌وگوی ویژه - شهره بسکی، جراح و متخصص زنان
گفت‌وگوی ویژه - محمود فرهمند، نماینده پارلمان نروژ
گفت‌وگوی ویژه - فرج سرکوهی، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار
گفت‌وگوی ویژه - آتنا دائمی، فعال حقوق بشری
گفت‌وگوی ویژه - امیروفا پیرویان، کمدین
گفت‌وگوی ویژه - مونا محمودی، فرزند هوشنگ ‌و ژینوس محمودی از رهبران اعدام شده بهائیان
گفت‌وگوی ویژه - فریدون وهمن، پژوهشگر تاریخ و استاد بازنشسته دانشگاه کپنهاگ
گفت‌وگوی ویژه - فرح دوستدار، نویسنده و محقق علوم سیاسی
گفت‌وگوی ویژه - نوشین ثابتی، روان‌شناس و مشاور خانواده