مستند کوتاه - یک نفر شبیه به من

اکتبر ماه جهانی آگاهی‌رسانی درباره‌ی سرطان پستان است. «یک نفر شبیه به من» پروژه‌ای است که طی آن بیمار مبتلا به سرطان پستان با بیماری که مراحل درمانی را به پایان رسانده در تماس قرار می‌گیرد.