طرح ایران

طرح ایران

طرح ایران، مجموعه‌ای مستند ناظر بر زندگی و فرهنگ‌های متنوع اقوام ایران است. با تماشای این مستندها برای دقایقی در کنار این مردم زندگی می‌کنیم.

قسمت‌ها

طرح ایران - خوزستان، بخش دوم
طرح ایران - خوزستان، بخش اول
طرح ایران - کرمان
طرح ایران - گیلان، بخش دوم
طرح ایران - گیلان، بخش اول
طرح ایران - آذربایجان، بخش دوم
طرح ایران - آذربایجان، بخش اول
طرح ایران - چهارمحال و بختیاری
طرح ایران - سیستان
طرح ایران - بلوچستان
طرح ایران - بندر ترکمن