مستند کوتاه - از سکوت تا فریاد

به گواه تاریخ بالا رفتن خشونت و روی آوردن نسل‌های جوان به شیوه‌های برخورد مستقیم با نیروی قهری حکومت‌ها، نتیجه قطع ارتباط سردمداران با مردم و ایجاد انسداد در مسیر مطالبات آن‌ها است. مستند کوتاه «از سکوت تا فریاد» نگاهی دارد به تغییر در شیوه‌های مطالبه‌گری در تاریخ سیاسی مدرن ایران از انقلاب مشروطه تا خیزش سراسری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ در پی کشته شدن #مهسا_امینی