مستند کوتاه - برج‌های دوقلوی نیویورک

این فیلم مستند، نگاهی کوتاه به تولد و سرنوشت برج‌های دوقلویی است که بلندترین برج‌های نیویورک هستند. این برج‌ها به هدفی برای حملات تروریستی تبدیل می‌شوند. اما چرا این برج‌ها این‌قدر مهم هستند؟