مستند کوتاه - سامپه

از طراحی مجموعه داستان‌های کودکان تا طراحی جلد یکی از وزین‌ترین نشریات دنیا، میراث ژان ژاک سامپه تمامی ندارد. کارتونیست فرانسوی که نامش یادآور آدم‌های کوچک در پرسپکتیوهای بزرگ است.