مستند کوتاه - صلیب سرخ

در میان جنگ‌ها علامت صلیب یا هلال سرخی بر بازوی افراد یا روی اتومبیل‌ها، یک معنای ساده دارد: تعرض نکنید. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ که اواسط قرن نوزدهم میلادی تاسیس شده، در طول حیات خود، جان بسیاری را نجات داده و مردم فراوانی را به زندگی بازگردانده است. سازمانی که هر جا نشانی از سختی، جنگ و یا بلایای طبیعی باشد حضور می‌یابد و به مردم یاری می‌رساند. این مستند کوتاه روایتی است از تاریخ پر فرازو نشیب صلیب سرخ؛ سازمانی که تبدیل به جزئی از فرهنگ جهانی شده است.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی