مرد شماره دو، حیات سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی

مرد شماره دو، حیات سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی

مجموعه‌ی مرد شماره دو، داستان برآمدن پر فراز و نشیب یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، است.

قسمت‌ها

قسمت سوم - رانده از قدرت
قسمت دوم - در اوج قدرت
قسمت اول - در مسیر قدرت