مستند کوتاه - رادیو و تاریخ

در اواخر قرن نوزدهم با کشف دستگاهی برای پخش و دریافت امواج نامرئی، کمتر کسی فکر می‌کرد در مدت کوتاهی دنیای ارتباطات، رسانه، سرگرمی و حتی تبلیغات دگرگون شود. با ظهور رادیو اما همه‌چیز تغییر کرد.