مستند کوتاه - ملکه

ملکه الیزابت دوم طولانی‌ترین دوران سلطنت را در تاریخ بریتانیا داشت. او هفتاد سال سلطنت کرد و شاهد تغییر جهان و ورود به هزاره‌ی تازه بود. این مستند کوتاه روایتی است از سرنوشت او