مستند - علی‌اکبر معصوم‌بیگی

در این مستند «بکتاش آبتین» روایت‌گر زندگی نویسنده و مترجم برجسته «علی‌اکبر معصوم‌بیگی» است. یک روایت عاشقانه که نشان می‌دهد در فراز و فرودهای زمانه،‌ عشق می‌تواند اراده‌‌ای برای ستایش زندگی و آرمان آزادی باشد.