تاریخ شفاهی - فصل اول

تاریخ شفاهی - فصل اول

در این مجموعه‌، با استفاده از پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، با شماری از شخصیت‌های کلیدی تاریخ معاصر ایران پیش از انقلاب آشنا می‌شویم.

قسمت‌ها

تاریخ شفاهی - ارتشبد فریدون جم
تاریخ شفاهی - عبدالکریم لاهیجی
تاریخ شفاهی - غلام‌حسین ساعدی
تاریخ شفاهی - شاپور بختیار
تاریخ شفاهی - مهدی حائری یزدی
تاریخ شفاهی - عبدالرحمن برومند
تاریخ شفاهی - محسن مبصر
تاریخ شفاهی - محمود فروغی
تاریخ شفاهی - علی امینی
تاریخ شفاهی - رضا نیازمند
تاریخ شفاهی - داریوش همایون
تاریخ شفاهی - فرخ غفاری