اپوزیسیون در تبعید - بلاروس

اپوزیسیون بلاروس بیشتر از دو سال است که از تبعید به مبارزه ادامه می‌دهد. رهبر این گروه اعتبار جهانی پیدا کرده و در چند کشور به رسمیت شناخته شده است. اپوزیسیون در تبعید بلاروس چه‌طور به چنین جایگاهی رسیده؟ در این مستند کوتاه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.