روزی روزگاری سینما

روزی روزگاری سینما

مجموعه‌مستند «روزی روزگاری سینما» به تجلیل از پیش‌کسوت‌های پشت یا جلوی دوربین و لحظه‌هایی از سینمای ایران می‌پردازد که بسیاری را شیفته‌ی سینما و تماشای فیلم روی پرده‌ سینما کرد.

قسمت‌ها

روزی روزگاری سینما - علی نصیریان
روزی روزگاری سینما - فرامرز قریبیان
روزی روزگاری سینما - بهرام بیضایی
روزی روزگاری سینما - داریوش مهرجویی
روزی روزگاری سینما - فخری خوروش
روزی روزگاری سینما - ناصر تقوایی