ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۳

ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۳

قسمت‌ها

اجرای قطعه خاطرات رادیو، مهستی، الهه و رامش - خواننده: میثاق مراد
اجرای قطعه اشک بهار - خوانندگان: داریوش آذر - آیدا راستگو
نوروز پیروز ۱۴۰۳ - به چکاوک اما نتوان گفت مخوان
اجرای قطعه ساز و آواز - خواننده: سپیده رئیس‌سادات
اجرای قطعه ای یار من، هایده - خواننده: مرجان فرساد
اجرای قطعه مجنون، سیما بینا - خواننده: سوسن دیهیم
نوروز ۱۴۰۳ مبارک
اجرای قطعه سلطان قلب‌ها، عهدیه - خواننده: آیدا راستگو
ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۳