کوچ بختیاری‌ها

کوچ بختیاری‌ها

در مجموعه‌ کوچ بختیاری‌ها با این مردم در مسیر کوچ‌شان همراه، و با شادی و رنج‌هایشان در طول این سفر آشنا می‌شویم.

قسمت‌ها

کوچ بختیاری‌ها - قسمت پنجم
کوچ بختیاری‌ها - قسمت چهارم
کوچ بختیاری‌ها - قسمت سوم
کوچ بختیاری‌ها - قسمت دوم
کوچ بختیاری‌ها - قسمت اول