مستند کوتاه - ناتو؛ نحوه عضویت

این مستند کوتاه نگاهی دارد به تاریخچه شکل‌گیری ناتو و نحوه عضویت کشورها در این پیمان