مستند کوتاه - بادهای فصلی

بادهای فصلی پدیده‌ای طبیعی‌ست که یکی از مهم‌ترین سیستم‌های آب و هوایی سیاره ما را تشکیل داده و سبک زندگی مردم بزرگترین قاره جهان بر اساس آن شکل گرفته است. اما باران‌های همراه با این پدیده در ایران، شکلی ناشناخته و بحران‌زا به خود گرفته و به جای آنکه زمین تشنه را سیراب کند، هر سال خساراتی سنگین بر جا می‌گذارد.