صدای اعتراض در آیینه موسیقی راک

مهران امینیان از آهنگ‌سازان و ترانه سرایان راک فارسی است. کسی که موسیقی‌اش در نقد استبداد است و عصیان علیه آن.