مکان‌های اتفاق

مکان‌های اتفاق

در روزهای خیزش انقلابی ایرانیان مکان‌هایی بودند که تبدیل به نماد اعتراضات شدند. در این مستند کوتاه نگاهی داریم به فضاهایی که از یک اسم تبدیل به جریانی تاریخی شدند

قسمت‌ها

مکان های اتفاق - قسمت دوم
مکان‌های اتفاق - قسمت اول