مستند کوتاه - لبنان در جنگ

جنگ داخلی لبنان یکی از خونین‌ترین و مهیب‌ترین درگیری‌های نظامی تاریخ معاصر خاورمیانه است. جنگی که صدهزار کشته برجای گذاشت و چندین کشتار گسترده در دوران آن به‌وقوع پیوست. نمونه‌ای کامل از یک خشونت بی‌حدوحصر. این مستند کوتاه نگاهی دارد به تاریخ این جنگ که ۱۵ سال به‌طول انجامید.