کلید واژگان خامنه‌ای

کلید واژگان خامنه‌ای

علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود بارها از «حقوق زن» سخن گفته است. این برنامه به بررسی حقوق زنان از دیدگاه او می‌پردازد.

قسمت‌ها

کلید واژگان خامنه‌ای - حقوق بشر
کلید واژگان خامنه‌ای - افزایش جمعیت
کلید واژگان خامنه‌ای - تهاجم فرهنگی
کلید واژگان خامنه‌ای - سبک زندگی
کلید واژگان خامنه‌ای - حقوق زن