سفر به قلعه یزدگرد

داستان زندگی دکتر ادوراد کیل، باستان‌شناس بریتانیایی‌تباری که در سال‌های جوانی به ایران سفر می‌کند و وارد فرهنگ این کشور می‌شود و مطالعاتی در مورد تاریخ ایران باستان و به ویژه آتشکده‌های زرتشتی انجام می‌دهد.