مستند کوتاه - جیپ؛ خودرویی همه‌فن حریف

جیپ در سال ۱۹۴۱ برای شرکت در جنگ جهانی دوم ساخته شد، اما بعد از آن به میان زندگی مردم آمد و پس از گذشت نیم قرن هنوز در جادهها و خاکیها یکهتازی میکند. قهرمانی که جایش آفرود با او شناخته شد.