مستند کوتاه - جَز؛ اسلحه پنهان

موسیقی جَز، صدای سیاه‌پوستان آمریکایی، از محله‌ی هارلم نیویورک برخاست و جهانی شد. سبکی از موسیقی که همراه بداهه‌نوازی و آوازهایی با ریتم‌های استثنایی بود. جَز اما فقط یک موسیقی نبود. به‌جز تاثیرات فرهنگی، موسیقی جَز توجه دولت‌مردان آمریکایی را هم برانگیخته بود. مردانی که جَز را اسلحه‌ای پنهان برای سیاست‌هایشان می‌دانستند.