رویای صلح

بیش از هفتادسال از تاسیس کشور اسرائیل می‌گذرد. دورانی سرشار از بحران. در تمام این دوران که شبح جنگ و اعتراض برفراز سرزمین‌های اعراب و یهودیان پرواز می‌کند، یک رویا برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها باقی مانده است؛ رویای صلح

قسمت‌ها

رویای صلح - بخش دوم
رویای صلح - بخش اول