مستند کوتاه - ۳۳ روز جنگ

تابستان سال ۲۰۰۶ حزب‌الله به خاک اسرائیل حمله کرد و دو سرباز اسرائیلی را به گروگان گرفت. پاسخ اسرائیل همه‌جانبه و سهمیگن بود. ۳۳ روز جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله به ویرانی گسترده‌ی جنوب لبنان انجامید. این مستند کوتاه نگاهی دارد به جنگ ۳۳روزه.