مستند کوتاه - جنگ برای استقلال

از همان روزی که سازمان ملل متحد به تاسیس دو کشور اسرائیل و فلسطین رای داد، جنگ و خشونت آغاز شد. اعراب مسلمان، همسایگان اسرائیل سوگند خورده بودند که خاک فلسطین را با خونشان سیراب کنند. اما یهودیان پا پس نکشیدند. در مجموعه‌ای طولانی از جنگ داخلی و سپس جنگ تمام‌عیار با ارتش‌های کشورهای عربی، یهودیان نه‌تنها کشور تازه‌تاسیس خود را تثبیت کردند، بلکه توانستند زمین‌های بیشتری را از اعراب بگیرند. این مستند کوتاه روایت جنگ‌های داخلی اسرائیل است.