مستند کوتاه - مهر خاوران، سرود خون

پس از خیزش انقلابی مردم ایران روشن است که سرود رسمی جمهوری اسلامی، سرود مهر خاوران تنها اقلیتی از حاکمان سرکوب‌گر را نمایندگی می‌کند و هیچ نشانه‌ای از ایران واقعی در آن نیست. سرودی که حاکمانش به بهانه‌ی ارزش‌های آن، دست به آدم‌کشی در کف خیابان‌ها می‌زنند. این مستند کوتاه نگاهی دارد به مقاومت‌ها در برابر خواندن سرود رسمی جمهوری اسلامی