مستند کوتاه - انقلاب سنگ

وقتی جوانان فلسطینی در اواخر دهه‌ی هشتاد میلادی شورش کردند، حتی سازمان‌های فلسطینی مانند ساف هم غافلگیر شدند. شورشی که برای شش سال ادامه یافت و صدها کشته حاصل آن بود. انتفاضه، انقلاب سنگ خوانده شد و تاثیری عمیق بر صلح اسرائیل و فلسطین برجای گذاشت.