مستند - جنایت عمدی

جنایت عمدی، ساخته‌ی محمد رسول‌اف، روایتی است مستند از آنچه بر «بکتاش آبتین‌» گذشت. فیلم از طریق گفت‌وگو با اعضای خانواده و هم‌‌بندیان او در زندان، وقایع دوران بازداشت و بستری در بیمارستان را مرور می‌کند. در ادامه طی گفت‌وگو با متخصصان حوزه‌ی پزشکی و حقوق تعلل در درمان این زندانی سیاسی که در نهایت منجر به مرگ او شد مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی