مستند کوتاه - اندونزی، داستان استقلال

پایان جنگ جهانی دوم پایان نقشه‌ی استعماری جهان بود. کشورهای کوچک و بزرگ در نقاط مختلف جهان به استقلال دست می‌یافتند و سرنوشت خود را به‌دست می‌گرفتند. در این میان استقلال اندونزی به جنگی تمام‌عیار انجامید. کشوری که پس از استقلال تبدیل به بزرگترین کشور مسلمان جهان شد.