مستند کوتاه - اندونزی، داستان استقلال

پایان جنگ جهانی دوم پایان نقشه‌ی استعماری جهان بود. کشورهای کوچک و بزرگ در نقاط مختلف جهان به استقلال دست می‌یافتند و سرنوشت خود را به‌دست می‌گرفتند. در این میان استقلال اندونزی به جنگی تمام‌عیار انجامید. کشوری که پس از استقلال تبدیل به بزرگترین کشور مسلمان جهان شد.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی