در بطن

«در بطن» می کوشد تا از نگاه کارشناسان و روشن فکران زوایای مختلف مربوط به مسائل روز ایران و جهان را بررسی کند.

قسمت‌ها

در بطن - موسیقی و هوش مصنوعی
در بطن - هوش مصنوعی و امنیت سایبری
در بطن فرونشست زمین، زلزله خاموش
در بطن - دولت نظامی آرژانتین
در بطن روان‌شناسی دیکتاتوری و دموکراسی
در بطن نقش جنبش زنان در بهار عربی
در بطن ابعاد مختلف خیزش انقلابی ایرانیان
در بطن - اهمیت خیزش سراسری ۱۴۰۱ با رامین جهانبگلو
در بطن - خیزش‌های بدون رهبر
در بطن لابی‌گری جمهوری اسلامی