در یک چشم برهم زدن

این مجموعه‌ی دو بخشی به بررسی شلیک هدفمند به چشم‌های معترضان در طول خیزش انقلابی ایرانیان می‌پردازد.

قسمت‌ها

در یک چشم بر هم زدن - بخش دوم
در یک چشم بر هم زدن - بخش اول