مستند کوتاه - چگونه حجاب اجباری شد

در مستند کوتاه «چگونه حجاب اجباری شد» می‌بینیم که چگونه روحانیون از نخستین روزهای بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، به دنبال اجباری کردن حجاب بودند و در نهایت به چه شیوه‌ای موفق به عملی کردن خواسته خود شدند.